• product-bg
  • product-bg

Гранат

  • Garnet

    Гранат

    Гранате натурален продукт с химически инертни, нетоксични метали и кристален силициев диоксид.Използва се главно катоабразиви за бластиране, филтърна средаи така нататък.